Search
Close this search box.

O projekcie

Projekt Erasmus+ w br. realizowany jest  przez Konsorcium, firmę Edu-IT Augustyn, Pieprzycki sp.j. w Rzeszowie oraz szkoły zawodowe z województwa podkarpackiego.

Cele projektu:

  • dla uczniów projekt obejmuje przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe przed wyjazdem, realizację praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach lub instytucjach, dokumentowanie i upowszechnianie rezultatów. Po zakończonych praktykach uczniowie otrzymają certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobility.
  • celem projektu jest również podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym poprzez realizację szkolenia typu job shadowing. Udział nauczycieli w projekcie obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz szkolenie językowe przed wyjazdem, 5-dniowe szkolenie typu job shadowing za granicą, opracowanie i upowszechnianie rezultatów projektu, wdrażanie rezultatów projektu w swojej pracy dydaktyczno-szkoleniowej. Po zakończeniu uczestnicy otrzymają certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobility.

Zakwalifikowani uczniowie i nauczyciele do udziału w projekcie, wyjadą na zagraniczne staże zawodowe oraz na job shadowing za granicę.
W tegorocznej edycji planowane są wyjazdy do Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i na Cypr.

Skład Konsorcjum:

Członkowie:

W roku 2024 projekt Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000130224, skierowany jest również  do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie. Projekt obejmuje udział w dwutygodniowych praktykach zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach lub instytucjach, przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe przed wyjazdem, dokumentowanie i upowszechnianie rezultatów. Po zakończonych praktykach uczniowie otrzymają certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobility.

Udział nauczycieli w projekcie obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz szkolenie językowe przed wyjazdem, 5-dniowe szkolenie typu job shadowing za granicą, opracowanie i upowszechnianie rezultatów projektu, wdrażanie rezultatów projektu w swojej pracy dydaktyczno-szkoleniowej. Po zakończeniu uczestnicy otrzymają certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobility.

Mobilności uczniów planowane są w następujących terminach:

Cypr: 11 osób w terminie: 8-19.04. 2024r.

Turcja: 12 osób w terminie: 8-19.04. 2024r.

Włochy: 11 osób w terminie: 13-24.05.2024r.

Hiszpania: 12 osób w terminie: 13-24.05.2024r.

Hiszpania: 12 osób w terminie: 13-24.05.2024r.

Planowany termin wyjazdu nauczycieli: 13-24.05.2024r.

Miejsce mobilności:

Turcja: 7 osób

Hiszpania: 5 osób

Portugalia: 6 osób

Powyższe terminy podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianie.

Scroll to Top