Search
Close this search box.
Najnowsze posty
Praktyki zawodowe uczniów

Erasmus+ 2024

Projekt Erasmus+ w br. realizowany jest  przez Konsorcium Edu-IT w Rzeszowie.
Zakwalifikowani uczniowie i nauczyciele do udziału w projekcie, wyjadą na zagraniczne staże zawodowe oraz na job shadowing za granicę. W tegorocznej edycji planowane są wyjazdy do Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i na Cypr.
Obecnie uczniowie przebywają na praktykach zawodowych we Włoszech i  na Cyprze.

Job shadowing w ramach Erasmus+

Lizbona - Portugalia

W dniach 19 – 25.05.2024 r. sześcioosobowa grupa nauczycieli wyjedzie na tydzień do Portugalii w ramach programu Erasmus+. Projekt ten jest realizowany w ramach konsorcjum przez lidera, firmę Edu-IT w Rzeszowie oraz szkoły zawodowe  województwa podkarpackiego. (więcej – /menu/o projekcie).
Istotą wyjazdu nauczycieli jest tzw. ,,job shadowing’’ czyli m.in. zapoznanie się z portugalskim systemem kształcenia w tym kształcenia zawodowego, organizacją pracy szkół zawodowych, obserwacja lekcji prowadzonych w tamtejszych szkołach oraz bazą dydaktyczną tamtejszych szkół.
Ponadto, nauczyciele będą mieli okazję przyjrzeć się m.in. pracy swoich kolegów jak i sposobom nauczania uczniów w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych w lizbońskich szkołach.

 

praktyki zawodowe & job shadowing

cele projektu

iko_ucz

Udział uczniów w projekcie obejmuje przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe przed wyjazdem, realizację praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach lub instytucjach, dokumentowanie i upowszechnianie rezultatów. Po zakończonych praktykach uczniowie otrzymają certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobility.

teacher

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym poprzez realizację szkolenia typu job shadowing. Udział nauczycieli w projekcie obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz szkolenie językowe przed wyjazdem, 5-dniowe szkolenie typu job shadowing za granicą, opracowanie i upowszechnianie rezultatów projektu, wdrażanie rezultatów projektu w swojej pracy dydaktyczno-szkoleniowej. Po zakończeniu uczestnicy otrzymają certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobility.

Losowe zdjęcia z realizacji programu

Galeria

Galeria przedstawia losowe zdjęcia z wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe i nauczycieli biorących udział w job shadowing w ramach programu Erasmus+ w 2024 r.

Scroll to Top